Strona główna » Chemia Basenowa » Podchloryn Sodu Vat 8% Dezynfekcja Wody Pitnej 6-mc Ważności
Kontakt
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Podchloryn Sodu Vat 8% Dezynfekcja Wody Pitnej 6-mc WażnościPodchloryn Sodu Vat 8% Dezynfekcja Wody Pitnej 6-mc Ważności
Podchloryn Sodu Vat 8% Dezynfekcja Wody Pitnej 6-mc Ważności
Podchloryn Sodu Vat 8% Dezynfekcja Wody Pitnej 6-mc Ważności

Podchloryn Sodu Vat 8% Dezynfekcja Wody Pitnej 6-mc Ważności

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 90,00 zł

Stan produktu: Nowy

Waga

Cena brutto: 240,00 zł

Cena netto: 222,22 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
 

Podchloryn Sodu 8% Vat /
6 Miesiące Terminu Ważności od Daty Produkcji
kanister 35 kgPRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.
PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJĘ DOTYCZĄCE PRODUKTU

Zawiera:
Podchloryn sodu (<25%)                                                            
Wodorotlenek sodu (<2%)

PIKTOGRAMY
alt
alt
alt


Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 – Może powodować korozję metali
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H410 – Dzieła bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty określające środki bezpieczeństwa:
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychanie.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
szkła kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:
MZ 4587/11

Substancje czynne:
Podchloryn sodu /Chloryn(I) sodu CAS: 7681-52-9 [zaw. 150 – 250g/l,
w tym zawartość aktywnego chloru: 165 – 198
g/l]

Zastosowanie: 
• Chlorowanie wody basenowej: należy dozować preparat bezpośrednio z pojemnika lub kanistrów przy użyciu pompy dozującej. Pilnować i korygować odczyn wody basenowej do wartości pH 7,0 - 7,6. Utrzymywać zawartość wolnego chloru na poziomie co najmniej 600 ppm. Przed udostępnieniem zaleca się aby zawartość chloru wolnego w niecce basenowej była zawarta w przedziale 0,3 – 0,6 mg/l.

• Dezynfekcja wody pitnej: dozowanie pompą i stacją pomiarowo-regulacyjną, bezpośrednio z pojemnika do stężenia 0,3 mg/l wolnego chloru w wodzie; zgodnie z Rozporządzeniem MZ dotyczącym wody przeznaczonej do spożycia.

• Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt: przed użyciem umyć powierzchnię. Stosować tylko w miejscach odpornych na działanie alkaliów, w pomieszczeniach wentylowanych. Stężenie 0,3 % w temp. 20 stopni C:
• 5 minut – bakterie
• 15 minut – grzyby
 

Po oczyszczaniu powierzchni, pomieszczenie przewietrzyć aż zniknie zapach chloru. Po wymaganym czasie obszar spłukać wodą pitną.

Ostrożność:
- przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi,  
- zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody,  
- chronić drogi oddechowe,
- w razie wypadku lub złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem, 
- nie mieszać z kwasami.  


 

Wysyłka
24h

Zamówienia złożone do 10
wysyłamy tego samego dnia

Gwarancja
dostępności

Wszystkie oferowane towary
są dostępne od ręki

Dogodne warunki
współpracy

Odroczona płatność
dla jednostek budżetowych
Rabaty przy zakupach hurtowych

Profesjonalne
doradztwo

Optymalizujemy procesy
oparte na naszych produktach

Skontaktuj się z nami

Nasi specjaliści doradzą i pomogą

Sklep internetowy i-antidotum.pl oferuje wysokiej jakości profesjonalną chemię. Działamy na rynku od 2011 rok. Realizujemy zamówienia hurtowe jak i detaliczne. Oferujemy także specjalistyczny transport produktów niebezpiecznych i fachowe doradztwo już na etapie wyboru odpowiednich towarów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką gamą produktów.

Zapraszamy do kontaktu
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu